Tin tức của hội

Các bài viết của VQAH được chọn báo cáo tại ANQ Congress 2017 Nepal

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City -VQAH) có 4 bài viết khoa học được chọn báo cáo ở Hội nghị Chất lượng châu Á năm 2017 tại Katmandu, Nepal đó là:
1. The Assessment of Technology Adoption’s Potentials and Impacts in the Development of the Shrimp Value chain in Mekong Delta (Nguyen Thi Hoàng Liên*, Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc)
2. Developing Retail Market in Vietnam in the Context of International Integration – Opportunities and Challenges (Phạm Châu Thành, Võ Phước Tấn, Phạm Xuân Thu*, Phạm Đình Cường).
3.The Operating System for Quality Management – Part I. The Impact of Industry 4.0 Revolution to QMS Practices in Vietnam (Trịnh Mạnh Dũng*, Ngô Văn Nhơn).
4. The Operating System for Quality Management – Part II. A Trial Version of Compact Combined Comprehensive QMS: IMS-vieTrust 8.5 (Ngô Văn Nhơn*, Trịnh Mạnh Dũng).
Chúc các diễn giả trình bày thành công, phấn đấu nhận được Giải thưởng “Best Paper Award” tại hội nghị!