Tin tức của hội

Diễn đàn Chất lượng Thế giới (World Quality Forum)

Diễn đàn Chất lượng Thế giới (World Quality Forum) sẽ được Viện Hàn lâm Chất lượng Quốc tế (IAQ) tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2015 tại Budapest (Hungary) với chủ đề “Chất lượng cho Tương lai của Thế giới” (Quality for Future of the World). www.iaq2015.com

Sau 2 tháng Hội gửi thông báo đến toàn thể Hội viên thì đến nay nhận được 1 bài của TS. Ngô Văn Nhơn-Viên trưởng Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD). Bài này đã được Ban tổ chức IAQ chấp thuận và được vinh dư chọn báo cáo đầu tiên tại Diễn đàn Chất lượng Thế giới vào 14:00 ngày 26-10-2015 ở Hội nghị chuyên đề Stream C/C1 ”ISO 9001:2015 and Risk Management”.

Đính kèm Chương trình Hội nghị (Preliminary Program)