Thông báo của hội

Diễn đàn Chất lượng Thế giới (World Quality Forum) (Budapest, Hungary, 26-27 tháng 10 năm 2015) Chủ đề “Chất lượng cho Tương lai của Thế giới” (Quality for Future of the World)

Kính gửi Quý Hội viên Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh (VQAH)
GS.TS. Pal Molnar, Chủ tịch Viện Hàn lâm Chất lượng Quốc tế (IAQ) có gửi đến Hội chất lượng TP.HCM đề nhờ thông báo đến Quý hội viên về Diễn đàn Chất lượng Thế giới của IQA.
Hội xin gửi thông tin đến Quý Hội viên để biết. Nếu quý hội viên quan tâm đến chương trình này, xin truy cập website của Diễn đàn www.iaq2015.com.
Mọi chi tiết cần biết thêm, có thể liên hệ với Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh.
Trân trọng.
TS. Ngô Văn Nhơn
Chủ tịch VQAH

Dưới đây là nội dung thư gửi của Chủ tịch Viện Hàn lâm Chất lượng Quốc tế (IQA) gửi cho VQAH được dịch ra tiếng Việt:

Kính gửi Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh (VQAH)

Viện Hàn lâm Chất lượng Quốc tế (IAQ) mời quý vị tham dự Diễn đàn Chất lượng Thế giới (World Quality Forum) sẽ được tổ chưa tại Budapest (Hungary) từ ngày 26-27 tháng 10 năm 2015 với chủ đề “Chất lượng cho Tương lai của Thế giới” (Quality for Future of the World). www.iaq2015.com

Diễn đàn Chất lượng Thế giới đầu tiên của IAQ sẽ đưa ra một thông điệp tới toàn bộ Chất lượng Thế giới. Diễn đàn mong đợi sự tham gia của các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới để thông tin đến mọi người về những phát triển mới nhất của quản lý chất lượng, các xu hướng, các phương pháp và các công cụ. Các thành viên của IAQ đang chuẩn bị các chủ đề Thảo luận IAQ, nhưng tất cả Diễn giả bao gồm các bài báo cáo (Oral) và các bài viết dán tường (Poster) đang được Ban tổ chức kêu gọi đóng góp các bài tóm tắt (Abstract) liên quan đến các chủ đề được lựa chọn của Diễn đàn Thế giới. Đồng thời, các Nhóm Phát triển Chất lượng được Công nhận (Recognized Quality Development Teams) cũng sẽ có được cơ hội để giới thiệu những thành tựu của họ. Tất cả mọi người cam kết chất lượng như Đại diện Quản lý Cao cấp, Các cục, vụ, phòng, ban, bộ phận quản lý chất lượng, Marketing, v.v… từ tư nhân cho đến khu vực công, các tổ chức nghiên cứu và giáo dục, đặc biệt là từ các trường đại học và các chuyên gia tư vấn được chào đón như những người đóng góp và người tham gia diễn đàn.
Diễn đàn Chất lượng Thế giới đầu tiên của IAQ có mục đích đưa ra một thông điệp cho Tương lai của Thế giới đó là sự quan trọng như thế nào về tư duy chất lượng của chính phủ, công ty, tổ chức, con người và toàn thể cộng đồng xã hội.
Viện Hàn lâm Chất lượng Quốc tế (IAQ) sẽ rất vui mừng chào đón quý vị ở Budapest vào tháng Mười năm nay.
Thưa các đồng nghiệp và bạn bè,
+Thời hạn gia hạn nộp bài tóm tắt: 15/5/2015
Xin vui lòng sử dụng hệ thống xử lý on-line https://iaq2015-abstract.congressline.hu/congressline/abstract/frontend để nộp bài tóm tắt (Abstract) và lý lịch khoa học tóm tắt (Short bio/CV)
Thông tin hướng dẫn  kỹ thuật viết abstract có thể tham khảo ở đây: https://www.iaq2015.com/abstract-submission.php
+ Đăng ký chính thức tham dự Diễn đàn Chất lượng thế giới của IAQ:
Đối với đăng ký on-line xin vui lòng bấm vào đây: https://www.congressline.hu/registration?c=iaq2015
Đối với hình thức đăng ký bằng phiếu đăng ký gửi qua email vui lòng bấm vào đây: https://www.iaq2015.com/pdf/registration.pdf
Đăng ký và đặt phòng khách sạn, mô tả chi tiết về khách sạn, thông tin du lịch và các chương trình tùy chọn có thể tìm thấy trên trang web chính thức.: www.iaq2015.com

Chúng tôi rất mong được gặp gỡ các quý vị tại Diễn đàn Chất lượng thế giới của IAQ.

Trân trọng.
GS.TS. Pal Molnar
Chủ tịch IAQ 

Đính kèm file Invitation and Call for Papers