Thông báo của hội Tin tức của hội

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2021 (ANQ CONGRESS 2021)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 2

Kính gửi: Quý Hội viên Cố vấn,

Quý Hội viên Ban chấp hành,

Quý Hội viên Tổ chức, Hội viên Cá nhân,

Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp và các bên quan tâm,

Hội nghị Chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong các hội nghị khoa học về quản lý chất lượng có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước châu Á. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên Hội nghị chất lượng châu Á năm nay (ANQ Congress 2021)  sẽ được tổ chức dưới hình thức on-line do Hội Chất lượng Singapore đăng cai từ ngày 20 – 21 tháng 10 năm 2021 với chủ đề

Relentless Pursuit of Quality in a VUCA World”

(VUCA stands for Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous)

“Không ngừng theo đuổi chất lượng trong một thế giới VUCA ”

(VUCA là viết tắt của cụm từ biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ).

Việt Nam đã có 7 bài được BTC Hội nghị chọn báo cáo tại hội nghị năm nay gồm:

  • Preventing and Controlling the COVID-19 Pandemic at Vinamilk Company .(Nguyen Quoc Khanh, Cu Thi Thu Van, Nguyen Luu Tieu Long, Vinamilk)
  • Applying Wastewater Surveillance Program for tracking COVID-19 infections in the community at Ho Chi Minh city (Vietnam) and provide early warning of cases.(Nguyen Thi Hoang Lien, Than The Hao, Phan Minh Tri, VQAH & Thuan Thien JS Co.)
  • The Trends of Structure and Quality Management in the Supply Chain of Livestock and Poultry Meat in Vietnam, the Current Situation and Issues (Do Thi Ngoc, Dang Thu Huong, Dao Ngoc Linh,  Thuongmai University Hanoi)
  • Applying ISO 9001:2015 and ISO 21001:2018 Standard to be recognized as a student-centric organization through value-based quality education – A Case Study in Vietnam (Ngo Van Nhon, Institute for Quality Assessment Development – IQAD)
  • Testing Quality Management Solutions Vocational Colleges to Build Quality Management System in Vietnam (Le Hoang Vu, Ngo Van Nhon, Institute for Quality Assessment Development – (IQAD)
  • Customer Journey Mapping at Lo Gom Apartment in Ho Chi Minh City, Vietnam (Nguyen Thi Phuong Uyen, Do Nhu Luc, TQM Leaders Training Co.)
  • Improving the Supply Chain of Organic Agricultural Products in Tropical Countries – A Case Study in Vietnam (Do Thi Ngoc, Dao Ngoc Linh – Thuongmai University Hanoi)

Các tác giả đã được duyệt Abstract, đề nghị  nộp Full paper cho VQAH trước ngày 30/8/2021. Vui lòng xem file hướng dẫn để viết Full paper theo đúng quy định kỹ thuật của ANQ.

Những cột mốc thời gian quan trọng:

-30/5: Hạn chót nộp Abstract cho VQAH (Abstract submission)

-31/5: VQAH chuyển Abstract qua ANQ  (Reviewed abstract submission)

-15/6: Thông báo chấp nhận Abstract từ ANQ (Abstract approval)

-30/8: Hạn chót nộp Full Paper cho ANQ (Full Paper submission)

-15/9: Thông báo chấp nhận Full Paper từ ANQ (Full Paper approval)

-30/9: Hạn chót đăng ký tham dự Hội nghị ANQ (Deadline for registration) 

-20/10: Ngày thứ 1 Hội nghị ANQ Congress 2021 (Opening ceremony)

-21/10: Ngày thứ 2 Hội nghị ANQ Congress 2021 (Closing ceremony)

Hội chất lượng gửi form đăng ký Hội nghị (Registration form) để quý vị đăng ký qua email: vqa.hcm@gmail.com trước ngày 30/9/2021.

Hội mong nhận được nhiều thành viên đăng ký tham dự hội nghị ANQ năm 2021.

Mọi liên lạc về hội nghị liên hệ qua email: vqa.hcm@gmail.com

Hotline: 0903 891 5243

Website hội nghị: https://anq2021.org

TM. BCH HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH
                        NGÔ VĂN NHƠN

                            CHỦ TỊCH       

              

 

 

   

 

 ANQ Congress 2021 Invitation Message

Instructions-to-Prepare-Full-Paper-of-ANQ-2021.

Fullpaper-Template-for-ANQ-2021                                                                              Registration Form_ANQ – 2021_VQAH members