Thông báo của hội Tin tức của hội

Thông Báo Số 1 – Hội Nghị Chất Lượng Châu Á 2021 (ANQ Congress 2021)

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 1

Kính gửi: Quý Hội viên Cố vấn,

Quý Hội viên Ban chấp hành,

Quý Hội viên Tổ chức, Hội viên Cá nhân,

Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp và các bên quan tâm.

Hội nghị Chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong các hội nghị khoa học về quản lý chất lượng có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước châu Á. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên Hội nghị chất lượng châu Á năm nay (ANQ Congress 2021)  sẽ được tổ chức dưới hình thức on-line do Hội Chất lượng Singapore đăng cai tại Singapore từ ngày 20 – 21 tháng 10 năm 2021 với chủ đề “Relentless Pursuit of Quality in a VUCA World” (VUCA stands for Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous), dịch ra tiếng Việt là “Không ngừng theo đuổi chất lượng trong một thế giới VUCA ”(VUCA là viết tắt của cụm từ Biến động, Không chắc chắn, Phức tạp và Mơ hồ).

 Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City -VQAH) là Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á (Asian Network for Quality – ANQ) đã tích cực tham gia liên tục các hội nghị ANQ trong 14 năm qua (2006 – 2020). Năm nay, VQAH đặt ra mục tiêu có từ 15 – 20 hội viên sẽ tham dự và đóng góp 8- 10 bài báo tại hội nghị.

Các bài báo được chia thành năm loại: Báo cáo Kỹ thuật/Ứng dụng, Báo cáo Nghiên cứu,  Nghiên cứu Tình huống, Báo cáo Khái niệm & Đánh giá Chung.

Các bài báo được mời viết theo các chủ đề sau đây:

 • Quản lý sự thay đổi & Không chắc chắn (Uncertainty & Change Management)
 • Quản lý khủng hoảng & Chuẩn bị khẩn cấp (Crisis Management & Emergency Preparedness)
 • Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility)
 • Quản trị, Quản lý rủi ro & Tuân thủ (Governance, Risk Management & Compliance)
 • An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (Occupational Health & Safety)
 • Chăm sóc sức khỏe (Health & Safety)
 • Công nghệ sinh học (Biotechnology)
 • Khoa học y sinh (Biomedical Science)
 • Miễn dịch học & Liệu pháp miễn dịch (Immunology & Immunotherapy)
 • Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm (In Vitro Diagnostic Medical Devices)
 • Khách sạn và Du lịch (Hospitality & Tourism)
 • Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)
 • Công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technology)
 • An ninh mạng (Cyber Security)
 • Trí tuệ nhân tạo (AI) (Artificial Intelligence)
 • Internet vạn vật (IoT) (Internet of Things)
 • Dịch vụ khách hàng (Customer Service)
 • Nguyên vật liệu (Procurement)
 • Sản xuất (Manufacturing)
 • Quản lý chất lượng (Quality Management)
 • Quản lý môi trường (Environmental Management)
 • Độ tin cậy và khả năng bảo trì (Reliability & Maintainability)
 • Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần (Supply Chain Management & Logistics)
 • Thử nghiệm, chứng nhận và công nhận (Testing, Certification and Accreditation)
 • Lĩnh vực kinh doanh khác (Other Business area)

Các tác giả tham gia viết bài nộp Abstract cho VQAH trước ngày 30/5/2021 gồm:

1-Abstract              Guideline-for-Preapring-an-Abstract

                              Instructions-to-Prepare-Full-Paper                                             

2-Registration form       Registration form

Abstract sẽ được tổ chức thành viên ANQ của quốc gia (VQAH) của tác giả sơ tuyển và chuyển qua Ủy ban Kỹ thuật ANQ xem xét. Vui lòng gửi Abstract qua email: vqa.hcm@gmail.com trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 và Full Paper được yêu cầu nộp trước ngày 31 tháng 7 năm 2021. Các Abstract và Full paper phải được viết bằng tiếng Anh và được định dạng theo hướng dẫn của ANQ (các file hướng dẫn được đính kèm theo thông báo này).

Những cột mốc thời gian quan trọng:

-30/5: Hạn chót nộp Abstract cho VQAH (Abstract submission)

-31/5: VQAH chuyển Abstract qua ANQ  (Reviewed abstract submission)

-15/6: Thông báo chấp nhận Abstract từ ANQ (Abstract approval)

-30/8: Hạn chót nộp Full Paper cho ANQ (Full Paper submission)

-15/9: Thông báo chấp nhận Full Paper từ ANQ (Full Paper approval)

-20/10: Ngày thứ 1 Hội nghị ANQ Congress 2021 (Khai mạc)

-21/10: Ngày thứ 2 Hội nghị ANQ Congress 2021 (Bế mạc)

ANQ Congress là một trong các hội nghị về chất lượng uy tín nhất trên thế giới được tổ chức hàng năm tại  các nước châu Á. Hội gửi thông báo đến quý thành viên để tham khảo, tham gia viết bài cũng như đăng ký tham dự hội nghị. Đây là cơ hội tốt để giúp quý hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp, học giả, chuyên gia và các bên quan tâm của Việt Nam tiếp cận được những thông tin mới nhất cũng như học tập được những tiến bộ mới nhất cả về lý thuyết cũng như thực hành trong lĩnh vực quản trị chất lượng và năng suất trong bối cảnh một thế giới VUCA.

Hội mong nhận được nhiều bài báo và phiếu đăng ký tham dự hội nghị ANQ năm 2021.

Mọi liên lạc về hội nghị liên hệ qua email: vqa.hcm@gmail.com

Hotline: 0903 891 5243

Website hội nghị: https://anq2021.org

TM. BCH HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH
NGÔ VĂN NHƠN  – CHỦ TỊCH