Tin tức của hội

Tổ chức thành công cho hội viên tham dự Hội nghị Chất lượng Châu Á 2017 tại Katmandu, Nepal vào tháng 9/2017

Hội nghị chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong ba hội nghị khoa học về lĩnh vực chất lượng lớn nhất và uy tín nhất thế giới được tổ chức hàng năm. Năm nay, Hội nghị chất lượng châu Á lần thứ 15 đã được tổ chức tại thủ đô Katmandu, Nepal từ ngày 19 đến ngày 21 tháng  9 năm 2017. 
VQAH đã đóng góp cho Hội nghị Chất lượng Châu Á năm 2017:          
-04 bài viết của các hội viên  của Hội đến từ Viện kiểm định và phát triển chất lượng,  Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ Khoa học & Công nghệ – Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ; Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Công ty TNHH Nông Sinh. 
-02 thành viên được mời làm chủ tịch phiên hội nghị chuyên đề (Session chair): TS. Ngô Văn Nhơn và TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên
-01 tổ chức hội viên đã được VQAH tiến cử xét chọn giải thưởng Thực hành Xuất sắc Chất lượng châu Á 2017 (ARE-QP Award 2017): Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD) đã được vinh dự mời qua Nepal báo cáo tham luận và nhận giải thưởng ARE-QP 2017 tại hội nghị ANQ 2017.
-01 tiết mục văn nghệ xuất sắc của doàn VQAH đã trình diễn tại đêm Gala Dinner Hội nghị.