Tin tức của hội

HỌP BAN CHẤP HÀNH VQAH LẦN 2 – NĂM 2017

Ban chấp hành VQAH đã tiến hành họp Lần 2 năm 2017 tại Lầu 8-Tòa nhà KHATOCO, 259A Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM vào lúc 14g00 ngày 20 tháng 10 năm 2017 với sự tham dự  của 11 thành viên BCH.
Chương trình họp đã tiến hành theo trình tự sau đây: 
1. Các thành viên tự giới thiệu.
2. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội (TS. Ngô Văn Nhơn)
3. Phát biểu của Hội viên cố vấn (GS.TS. Nguyễn Quang Toản)
4. Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng cuối năm 2017
5. Triển khai hoạt động trong 3 tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018:
a. Marketing, chiêu sinh và khai giảng khóa CQS (Certified Quality Supervisor – Giám sát viên chất lượng) đầu tiên tại Việt Nam do ANQ/SQI/VQAH phối hợp đào tạo và cấp bằng có giá trị quốc tế, dự kiến khai giảng vào ngày 24/3/2018 tại TP.HCM.
b. Công tác chuẩn bị đăng cai họp Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á lần thứ 32 tại TP.HCM năm 2018 (Từ ngày 20 đến ngày 23/3/2018)
c. Công tác chuẩn bị tham dự Hội nghị Thế giới về Chất lượng và Cải tiến (World Conference on Quality and Improvement) tại Seattle, WA từ ngày 30 tháng 4 đến 02 tháng 5 năm 2018.
d. Công tác chuẩn bị tham dự Hội nghị chất lượng châu Á năm 2018 Kazahstan vào tháng 9/2018 tại Thủ đô Almaty (Bài viết hội nghị, Giải thưởng ARE-QP 2018,…
e. Tham gia một số dự án của Sở Khoa học-Công nghệ TP.HCM và Bộ Khoa học-Công nghệ.
f. Giúp các tổ chức thành viên đã áp dụng ISO 9001:2008/ISO 14001:2004 chuyển đổi sang phiên bản mới ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 (phiên bản ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9/2018).
6. Thành lập Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Vững tin Khởi nghiệp Việt Nam (Vietnam Startup Trust Club), gọi tắt là VietTrust, trực thuộc Hội chất lượng TP.HCM.
7. Phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM –HTV thành lập Bản tin Truyền hình “Doanh nghiệp và Chất lượng” phát sóng 1 lần/tháng.
8. Các vấn đề nghị sự khác:
-Hội phí của thành viên VQAH.
9. Thảo luận của các thành viên.
10. Kết luận của Chủ tịch Hội
11. Tiệc liên hoan