Tin tức của hội

Hội nghị chất lượng châu Á 2016 (ANQ Congress 2016)

Quý Hội viên, quý  tổ chức, doanh  nghiệp kính mến,
Chào mừng đến với ANQ Congress 2016 Russia!

Hội nghị chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong ba hội nghị khoa học về lĩnh vực chất lượng lớn nhất và uy tín nhất thế giới được tổ chức hàng năm. ANQ Congress 2016 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Far East Federal University (FEFU), thành phố Vladivostok, Cộng hòa liên bang Nga từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 2016.
Kính mời Quý Hội viên cùng các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực chất lượng ở Việt Nam hăng hái gửi bài báo cáo khoa học cho Hội nghị đồng thời tích cực tham dự ANQ Congress 2016 tại Nga vào tháng 9/2016.

Chi tiết tham khảo website: www.https://anq2016.org/en-us/