Trách nhiệm Xã hội

Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh trao tặng khẩu trang kháng khuẩn cho Chùa Phổ Minh và CA TPHCM

Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 300 khẩu trang kháng khuẩn 30 DET của Tập đoàn Esquelđến Chùa Phổ Minh (Phường 1, Quận Gò Vấp) ngày 27/9/2021. Tiếp tục, vào ngày 29/9/2021, Hội đã trao tặng 500 khẩu trang kháng khuẩn 30 DET của Tập đoàn Esquel đến Phòng Tham mưu CA TPCHM và 200 khẩu trang Pro Shield Flex của Tổ chức Masks Sewn With Love and Decks (MSWL Singapore) đến Phòng CSGT CA TPHCM.
Đây là chương trình hoạt động thiện nguyện do Hội phát động được các nhà MTQ trong và ngoài nước hưởng ứng, góp phần hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.