Thông báo của hội

Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 (ANQ Congress Singapore 2014)

THÔNG BÁO
Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014
(ANQ Congress Singapore 2014)

Kính gửi:  Quý Hội viên Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh
                  Quý doanh nghiệp, cơ quan, trường học  

     Thay mặt Ban chấp hành Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City -VQAH), chúng tôi trân trọng thông báo:


     Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2014 bao gồm 2 phần:

            Phần I: Hội nghị khoa học về chất lượng từ ngày 07-08/8/2014.

          Phẩn II: Tham quan khảo sát thực tế các mô hình hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến  của các tổ chức giáo dục đào tạo và các tập đoàn hàng đầu ở Singapore như trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technology University), trường Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore-NUS), Tập đoàn tàu điện ngầm (MRT Group),…vào ngày 09/8/2014. 

     Kính đề nghị Quý hội viên và đơn vị tích cưc đăng ký tham gia viết bài và tham dự hội nghi khoa học này.

     Đây là một cơ hội quý báu đồng thời cũng là vinh dự của Quý hội viên góp phần cùng với VQAH đại diện cho Việt Nam hội nhập chất lượng khu vực châu Á và thế giới.

          Kính chào.                                                

  TM.  HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH

TS. NGÔ VĂN NHƠN

                                                   

Đính kèm: