Thông báo của hội

Thông báo thay đổi trụ sở làm việc và con dấu của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 5 năm 2014

Thông báo thay đổi trụ sở làm việc và con dấu của
Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh

 
     Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh “Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City”, tên viết tắt VQAH, được thành lập theo Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 3081/QĐ – UBND ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh.

     Hội đã thay đổi trụ sở làm việc, thông tin liên lạc và con dấu kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014 theo quy định của pháp luật.

     Trụ sở chính: 317 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
     Điện thoại    : 08. 39382383, 39382368, 36060959, 0903 815243 
     Fax: (848) 39382368  
     Email      : vqa.hcm@gmail.com
     Website        : www.vietnamquality.org.vn
     Số tài khoản : 20094499 Tại Ngân hàng TMCP Á Châu-Chi nhánh Sài Gòn

     Đây là địa chỉ liên lạc duy nhất của Hội. Mọi thông tin, thư từ, giao dịch đề nghị liên hệ theo địa chỉ đã thông báo trên. 

     Trân trọng.

                                                                                    TM. BCH HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH
                                                                                                                  CHỦ TỊCH
                                                                                                       (đã ký tên và đóng dấu)
                                                                                                                                                                 
                                                                                                               Ngô Văn Nhơn