Thông báo của hội

Thông báo hạn cuối nộp bài Fullpaper ANQ Congress 2014 Singapore: 24-5-2014

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO HẠN CUỐI NỘP BÀI FULLPAPER
ANQ Congress 2014 Singapore

Hội chất lượng TP. HCM xin thông báo gia hạn lần cuối thời gian nộp bài viết toàn văn (Fullpaper) và phiếu đăng ký tham dự hôi nghị (Registration Form): 24-5-2014.
Bài xin gửi về Hội chất lượng TP.HCM qua email: vqa.hcm@gmail.com
Tham khảo 2 mẫu đính kèm Fullpaper (Sample)Registration Form

Một số lưu ý khi viết bài Full paper:
Phải chỉnh Page Setup theo quy định kỹ thuật sau:
– KHỔ GIẤY (PAPER): A4 (Không để ở chế độ Letter)
– LỀ (MARGIN): Trên (Top): 2,5cm  Dưới (Bottom): 2,5cm
                            Trái (Left): 2,5cm  Phải (Right): 2,5cm
– LAYOUT:  Header: 1,25cm  Footer: 1,25cm
– CHÚ THÍCH CỦA BẢNG BIỂU (TABLE): phải nằm trên bảng biểu
– CHÚ THÍCH CỦA HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ: phải nằm dưới hình ảnh, biểu đồ
 

Cần biết thêm, có thể vào website https://anq2014.org, Hội: www.vietnamquality.org.vn hoặc gửi email vqa.hcm@gmail.com hoặc gọi di động số 0903815243 (Nhơn). 

Trân trọng thông báo.

Chủ tịch Hội chất lượng TP. HCM
TS. Ngô Văn Nhơn