Thông báo của hội

THÔNG BÁO CẬP NHẬT LẦN 2 Diễn đàn Chất lượng Thế giới (World Quality Forum) (Budapest, Hungary, 26-27 tháng 10 năm 2015) Chủ đề “Chất lượng cho Tương lai của Thế giới” (Quality for Future of the World)

Kính gửi Quý Hội viên Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh (VQAH),
Kính gửi các Doanh nghiệp, Tổ chức và cá nhân quan tâm,

Diễn đàn Chất lượng Thế giới Lần thứ nhất do Viện Hàn lâm Chất lượng Quốc tế sẽ tổ chức tại Budapest, Hugnary từ ngày 26 đến 27 thágn 10 năm 2015. Hội trân trọng thông báo đến Quý Hội viên để biết. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình này, xin truy cập website của Diễn đàn www.iaq2015.com. hoặc liên hệ với Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh qua email: vqa.hcm@gmail.com để biết thêm chi tiết

TS. Ngô Văn Nhơn
Chủ tịch VQAH

Đính kèm file Brochure và Chương trình chính thức của Diễn đàn