Thông báo của hội

THÔNG BÁO CẬP NHẬT LẦN 2 Hội nghị Chất lượng châu Á năm 2015 tại Đài Loan (ANQ Congress 2015 Taipei, 23-24/9/2015)

Kính gửi Quý tác giả đã được duyệt bài bài oral và poster của ANQ Congress 2015 Taipei,

Ban tổ chức ANQ Congress 2015 Taipei đã gửi bản hướng dẫn chuẩn bị bài báo cáo Oral và bài Poster để quý tác giả chuần bị bài báo cáo Oral bằng Powerpoint hoặc in bài Poster đúng quy cách kỹ thuật cũng như biết thời lượng trình bày bài của mình.

Hội gửi nguyên văn bản hướng dẫn bằng tiếng Anh đến quý tác giả. Nếu cần hỏi gì thêm vui lòng gửi email đến vqa.hcm@gmail.com cho TS. Nhơn để được giải đáp, hướng dẫn thêm.

Tour Hội nghị ANQ kết hợp tham quan Đài Loan: Hội đang làm việc với các công ty du lich để thiết kế chương trình và chi phí phù hợp nhất cho thành viên. Dự kiến đầu tháng 8/2015 sẽ gửi đến các hội viên để đăng ký.

Các cột mốc quan trọng:
30/4/2015  Hạn chót nộp bài Tóm tắt đến ANQ (gia hạn lần 2)
05/5/2015  Thông báo chấp nhận bài Tóm tắt
15/6/2015  Hạn chót nộp bài toàn văn (gia hạn lần 3)
23-24/9/2015  Hội nghị ANQ Congress 2015 Taipei

Thông tin chi tiết về Hội nghị
Website Hội nghị: https://www.anq2015.org
E-mail của Ban Thư ký Hội nghị: secretariat@anq2015.org
Cần liên hê biết thêm chi tiết quý vị liên hê với tổ chức thành viên BCH ANQ tai Việt Nam là Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (VQAH)
Website  https://www.vietnamquality.org.vn
E-mail: vqa.hcm@gmail.com

Đính kèm file Presentation Guidelines for ANQ 2015