Thông báo của hội

Hội nghị Chất lượng Quốc tế – Tokyo năm 2014 (ICQ’14)

THÔNG BÁO
Về Hội nghị Chất lượng Quốc tế  – Tokyo năm 2014 (ICQ’14)


     Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2013, Ông Ken Takatori, Giám đốc Văn phòng Quan hệ Quốc tế, Thư ký của Ủy ban Giải thưởng Deming thuộc Hiệp hội Các nhà kỹ sư và khoa học Nhật Bản (Union of Japanese Scientists and Engineers – JUSE) đã đến thăm và làm việc với Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (VQAH).
 

 
     Thay mặt JUSE và Ban tổ chức Hội nghị chất lượng quốc tế -Tokyo năm 2014 (ICQ’14) Ông Ken Takatori đã mời VQAH nói riêng và Việt Nam nói chung  hưởng ứng tham dự ICQ’14  (International Conference on Quality-Tokyo’14) với chủ đề chính của hội nghị là “Sáng tạo thông qua Chất lượng, Giá trị mới hình thành cho thế giới” (Innovation through Quality, Creating New Value for the World) sẽ được tổ chức tại Tokyo từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10 năm 2014. Mục tiêu của hội nghị là sẽ thu hút được 1.000 đại biểu tham dự, trong đó khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 50 nước và 400 đại biểu của Nhật Bản.

     Hội nghị ICQ cứ 3 năm tổ chức một lần với sự phối hợp tổ chức  của Hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ (ASQ) , Hiệp hội chất lượng châu Âu (EOQ) và Hiệp hội Các nhà kỹ sư và khoa học Nhật Bản (JUSE).

     Hiện nay đang ở giai đoạn mời gọi viết bài (call for paper), hạn chót nộp bài tóm tắt (abstract) vào ngày 28/02/2014; nộp bài toàn văn (full paper) vào ngày 31/7/2014.

     VQAH trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên cùng những ai quan tâm đăng ký viết bài tham dự theo mẫu form gửi về VQAH qua địa chỉ email: vqa.hcm@gmail.com
     Download  brochure của hội nghị tại đây
     Để tham khảo thêm chi tiết, xin truy cập website www.juse.or.jp/e/conventions/202/