Thông báo của hội

Thông báo hội nghị VQAH 2013

THÔNG BÁO

 
     Hội Chất lượng TP.Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thường niên năm 2013 kết hợp hội thảo khoa học với chủ đề:
 
“CẢI TIẾN LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ TÁI LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN”
 
 
Thời gian: Ngày 22/12/2013 (Chủ Nhật từ 08:00 – 12:00)
Địa điểm : Hội trường C Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI)
Địa chỉ    : 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự: Hội viên, khách mời và báo đài.
Tiệc trưa : Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM chiêu đãi tại trường.

     Hội trân trọng kính mời quý Hội viên cố vấn, Hội viên Tổ chức, Hội viên cá nhân và khách mời về tham dự hội nghị.

     Hội gửi kèm chương trình hội nghị và phiếu đăng ký để Quý Hội viên và đại biểu đăng ký tham dự.

     Đại biểu  tham dự miễn phí, nhưng phải đăng ký và có xác nhận của Ban Tổ chức. Đề nghị  gửi Phiếu đăng ký đến địa  chỉ email của Hội: vqa.hcm@gmail.com trước ngày 15-12-2013.

 

  TP. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2013
TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH

TS. Ngô Văn Nhơn

 
Chương trình hội nghị
Phiếu đăng ký tham dự hội nghị VQAH 2013:
Hội viên cá nhân.
Hội viên cố vấn.
Hội viên tổ chức.
Khách mời.