Tin tức của hội

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH

  • Kỷ niệm 7 năm (2006-2013) ngày thành lập Hội Chất lượng TP.Hồ Chí Minh
  • Tổng kết hoạt động năm 2013 – Chương trình hoạt động năm 2014
  • Hội thảo Khoa học:
“CẢI TIẾN LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
VÀ TÁI LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN”
“Continuous Improvement Quality, Enhancing Social Accountability
and Business Process Reengineering to Survive and Develop”
 
Thời gian: Ngày 22/12/2013 (Chủ Nhật từ 08:00 – 12:00)
Địa điểm : Hội trường C Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI)
Địa chỉ    : 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự: Hội viên,  khách mời và báo đài.

 

Thời gian

Hoạt động

Trách nhiệm

07:30-08:00

Đón tiếp đại biểu
Đại biểu đăng ký tại bàn tiếp tân & nhận tài liệu

Đại học Công nghiệp
Thực phẩm TP.HCM

08:00-08:30

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Đại học Công nghiệp
Thực phẩm TP.HCM

08:30-08:35

Khai mạc Hội nghị thường niên

Hội chất lượng TP.HCM

08:35-08:40

Phát biểu chào mừng hội nghị của Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm  TP.HCM

Đại học Công nghiệp
Thực phẩm TP.HCM

08:40-08:45

Phát biểu của đại diện lãnh đạo
thành phố Hồ Chí Minh

Sở Khoa học-Công nghệ
TP. HCM

08:45-09:05

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013
Dự thảo chương trình hoạt  động năm 2014
Bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Hội

Hội chất lượng TP.HCM

09:05-09:20

Công bố các Quyết định khen thưởng
Công bố các Quyết định công nhận hội viên mới
Công bố kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH

Hội chất lượng TP.HCM

09:20-09:40

Giải lao 20 phút (Coffee break)
Chụp hình lưu niệm Hội nghị

Đại học Công nghiệp
Thực phẩm TP.HCM

09:40-09:45

Khai mạc Hội thảo Khoa học

Hội chất lượng TP.HCM

09:45-10:00

Tham luận 1: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM: Một số cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Đại học Công nghiêp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh năm học 2013-2014”

10:00-10:15

Tham luận 2: Trường Đại học Sao Đỏ: “Ứng dụng tiêu chí 3C “cách-chủ công” tiếp cận mô hình CDIO”

10:15-10:30

Hỏi & Đáp về Quản lý Chất lượng Giáo dục

10:30-10:45

Tham luận 3: Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại: “Nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam dựa trên viêc áp dụng Tiêu chuẩn Global GAP và ISO 22000 hướng tới sự phát triển bền vững“

10:45-11:00

Hỏi & Đáp về Quản lý Chất lượng An toàn Thực phẩm

11:00-11:15

Tham luận 4: Công ty Cổ phần FPT : “Hoat động trách nhiệm xã hội FPT”

11:15-11:30

Tham luận 5: Viện TIKM & NQA Global: “Tái lập doanh nghiệp để phát triển và trường tồn”

11:30-11:45

Tham luận 6: Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO  TP. HCM: “Những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Kinh tế xuyên Thái Bình Dương -TPP”.

11:45-12:00

Hỏi & Đáp về Trách nhiệm Xã hội, Tái lập Doanh nghiệp và  Hiệp định TPP

12:00-12:15

Tổng kết bế mạc hội thảo

12:15-13:30

Tiệc trưa do Trường ĐH CNTP TP.HCM chiêu đãi tại nhà trường