Thông báo của hội

THÔNG BÁO MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VQAH & IQAD

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013, Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh (VQAH) cùng Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD) sẽ mở văn phòng đại diện để hội viên và các tổ chức liên lạc, quan hệ giao dịch tại TP. Hồ chí Minh.

Địa chỉ: 317 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

– Trưởng VPĐD: TS. Ngô Văn Nhơn
– ĐTDĐ: 0903815243
– Email: vqa.hcm@gmail.com
 
– Phó trưởng VPĐD: LS. Trần Hải Đức
– ĐTDĐ: 0903833893
– Email: lawyerhaiduc@yahoo.com.vn