Tin tức của hội

VQAH-HAWA-BIFA GẶP MẶT GIAO LƯU ĐẦU NĂM 2013

Ngày 16 tháng 01 năm 2013 tại TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ban chấp hành Hội chất lượng TP.HCM (VQAH) đã có buổi họp mặt giao lưu đầu năm 2013 với Ban chấp hành Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) và Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA).

Các bên quan tâm trao đổi các biện pháp để vượt rào cản kỹ thuật trong thương mại- TBT đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu trong năm 2013, đặc biệt là đối với thị trường Hoa Kỳ.

Hiện nay Việt Nam và EU đang tiến hành đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện (gọi tắt là VPA/FLEGT) nhằm xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp giấy phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt nam vào EU. Tuy nhiên, quá trình đàm phán chưa kết thúc, do vậy các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào EU phải thực hiện trách nhiệm giải trình như qui định của quy chế 995/2010. Các doanh nghiệp có chứng chỉ COC ( Chain of Custody-Chuỗi hành trình sản phẩm) hoặc sử dụng gỗ có nguồn gốc hợp pháp và có chứng thư chất lượng như FSC (Forest Stewardship Council-Quản lý Rừng Bền vững), PEFC  (Programme for the Endorsement of Forest Certification-Chương trình phê duyệt quy trình cấp chứng chỉ lâm nghiệp),…hoàn toàn yên tâm sẽ đáp ứng được qui định về trách nhiệm giải trình.

Liên quan đến thông tin hoạt động của ba Hội, quý hội viên có thể truy cập vào địa chỉ website dưới đây:

VQAH: www.vietnamquality.org.vn
HAWA:  https://www.hawa.com.vn
BIFA: www.bifa-vn.com