Tin tức của hội

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA ISO GIAI ĐOẠN 2011-2015 & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA ISO ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011-2015

Kế hoạch Chiến lược của ISO giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch Hành động của ISO đối với các nước đang phát triển giai đoạn 2011-2015 đã được nhất trí thông qua trong kỳ họp lần thứ 33 Đại Hội đồng ISO diễn ra vào các ngày 13-17/9/2010 tại Oslo, Na Uy.   KẾ HOẠCH […]