Tin tức của hội

Báo cáo hoạt động của hội 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện công văn số 3066-CV/BDVTU ngày 12/6/2020 của Ban Dân vận Thành ủy về báo cáo kết quả thực hiện thông báo số 294/TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động các hội xã hội – nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, Hội […]

Tin tức của hội

Hội nghị thường niên năm 2019 – Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba – Hội thảo “Chất lượng và Sáng tạo 4.0 trong doanh nghiệp Việt Nam”

Hội nghị thường niên năm 2019 Hội Chất lượng TP.HCM
Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba,
Hội thảo khoa học “Chất lượng và Sáng tạo 4.0 trong doanh nghiệp Việt Nam

Giới thiệu

“Quản lý chất lượng 4.0 để phát triển bền vững ngành logistics trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Thân mời các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực Logistics tham dự Hội thảo quốc tế chủ đề “Smart Logistics: Cơ hội và thách thức” do Cục Công tác Phía Nam – Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp tổ chức với công ty UBM – SES Việt Nam, các diễn […]