Ban chấp hành Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Ban chấp hành Hội chất lượng TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

Đại hội nhiệm kỳ III Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội, bao gồm 12 thành viên. Ban Chấp hành tiến hành họp phân công nhiệm vụ vào lúc 11g00 ngày 17 tháng 01 năm 2017 như sau: