Tin tức chung

Năm Chất lượng Thế Giới 2021 (WORLD QUALITY 2021)

Chào mừng Năm Chất lượng Thế Giới 2021 với chủ đề “QUALITY & SUSTAINABILITY” (CHẤT LƯỢNG & BỀN VỮNG).
Chào mừng Tuần lễ Chất lượng Thế giới năm 2021 từ ngày 8-12/11/2021.
Tuần lễ Chất lượng Thế giới năm 2021 là cơ hội để bạn tôn vinh những thành tựu chất lượng của mình và ghi nhận những thành tựu nâng cao lòng tin để duy trì và cải thiện hiệu suất mỗi ngày trong năm 2021.
m.