Tin tức của hội

Chất lượng cuộc sống: Sử dụng máy lạnh trong ô tô

Bài này dành cho mọi người để đọc và sau đó chia sẻ … có thể giúp cứu vãn cuộc sống. Khi ai đó chia sẻ một cái gì có giá trị với bạn và bạn được hưởng lợi từ nó, bạn có một nghĩa vụ đạo đức để chia sẻ nó với những người […]

Thông báo của hội

Hội nghị Chất lượng Quốc tế – Tokyo năm 2014 (ICQ’14)

THÔNG BÁO Về Hội nghị Chất lượng Quốc tế  – Tokyo năm 2014 (ICQ’14)      Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2013, Ông Ken Takatori, Giám đốc Văn phòng Quan hệ Quốc tế, Thư ký của Ủy ban Giải thưởng Deming thuộc Hiệp hội Các nhà kỹ sư và khoa học Nhật Bản (Union […]

Tin tức của hội

Báo cáo năm 2013 về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR)

     Tháng 4/2013, Đại sứ Demetrios Marantis phụ trách cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố Báo cáo năm 2013 về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT). Đây là báo cáo hàng năm của cơ quan này về các diễn biến liên quan đến TBT ở các diễn […]

Thư giãn ISO

GỬI NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hãy luôn nhớ quy luật: Muốn trở thành “Bill Gates” Bạn cần một hệ thống!      Một là được chứng nhận,           Hai là được công nhận,                Cao nhất, được thừa nhận! Ngô Văn Nhơn 2013

Thư giãn ISO

THE DEMING’S CYCLE

All processes in the nature’re Like a cycle: The night is past, The new day comes, The East is lighter – and again sunrise! And every year winter turns to summer And this is endless… So, if you want your business to be Best one at the market – You have to follow the Deming’s […]

Thư giãn ISO

NẾU KHÔNG CÓ ISO

Có thương hiệu mà không có ISO Không có ISO thì không ai biết Không ai biết thì không ai cần Không ai cần đâu còn thương hiệu!    Có sản phẩm mà không có ISO    Không có ISO thì không ai biết    Không ai biết thì không ai mua    Không ai […]