Trang thông tin hoạt động của hội cung cấp cho bạn thông tin về nhũng hoạt động đã và sẽ diễn ra của hội.

Thông báo của hội

Thông báo lần 2 về “Hội nghj chất lượng châu Á năm 2013 tại Bangkok, Thái Lan”

THÔNG BÁO LẦN 2 V/v: Hội nghj chất lượng châu Á năm 2013 tại Bangkok, Thái Lan Quý hội viên kính mến, Quý tổ chức và các bên quan tâm, Hội nghị chất lượng châu Á năm nay sẽ được tổ chức tại Bangkok-Thái Lan từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 2013. […]

Thông báo của hội

VIỆT NAM CHUẨN BỊ THAM DỰ HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2013 Ở BANGKOK, THÁI LAN TỪ 16-18/10/2013

Hội nghị chất lượng châu Á 2013 sẽ được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ 14 đến 18 tháng 10 năm 2013. Dự kiến Hội chất lượng TP. HCM sẽ tổ chức đoàn tham dự hội nghị này, với số lượng dự kiến từ 15-20 thành viên, cùng 10-15 bài tham luận. Chủ đề […]

Thông báo của hội

THÔNG BÁO MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VQAH & IQAD

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013, Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh (VQAH) cùng Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD) sẽ mở văn phòng đại diện để hội viên và các tổ chức liên lạc, quan hệ giao dịch tại TP. Hồ chí Minh. Địa chỉ: 317 Trần Bình […]