Trang thông tin hoạt động của hội cung cấp cho bạn thông tin về nhũng hoạt động đã và sẽ diễn ra của hội.

Thông báo của hội

Thông báo các tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore

THÔNG BÁO V/v các tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore (Tính đến ngày 02-3-2014) Kính gửi Quý tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore, Hội chất lượng TP.HCM đã tiếp nhận tổng cộng 14 tóm tắt (Abstract và Abstract Submission Form) của 25 tác giả và […]

Thông báo của hội

Gia hạn thời gian nộp bài tóm tắt (Abstract) Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 (ANQ Congress Singapore 2014)

THÔNG BÁO   V/v:  Gia hạn thời gian nộp bài tóm tắt (Abstract) Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 (ANQ Congress Singapore 2014) Kính gửi:  Quý Hội viên Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh                   Quý doanh nghiệp, cơ quan, trường học và […]

Thông báo của hội

Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 (ANQ Congress Singapore 2014)

THÔNG BÁO Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 (ANQ Congress Singapore 2014) Kính gửi:  Quý Hội viên Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh                   Quý doanh nghiệp, cơ quan, trường học        Thay mặt Ban chấp hành Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Quality Association of Ho Chi […]

Thông báo của hội

Hướng dẫn trình bày báo cáo Oral và Poster / Presentation Guidelines

Hướng dẫn trình bày báo cáo Oral và Poster Hội nghị ANQ 2013, Bangkok, Thái Lan Phương tiện trình bày Bạn có thể nộp bài thuyết trình bằng dĩa CD-ROM hoặc USB. Không được phép sử dụng máy tính xách tay cá nhân để trình bày. Để đảm bảo rằng việc nộp bài trình bày […]

Thông báo của hội

THÔNG BÁO LẦN 4 GIA HẠN NỘP BÀI VIẾT FULL PAPER VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2013 TẠI BANGKOK, THÁI LAN

HẠN CHÓT: 15-8-2013 Hội nghị chất lượng châu Á năm nay sẽ được tổ chức tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 10 năm 2013. Hội chất lượng TP. HCM (VQAH) đang tổ chức cho quý hội viên, trường học, công ty, doanh nghiệp, cơ quan, và cá […]

Thông báo của hội

THÔNG BÁO LẦN 3 NỘP BÀI TOÀN VĂN THAM LUẬN VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2013 TẠI BANGKOK, THÁI LAN (14-19/10/2013)

Hội nghị chất lượng châu Á năm nay sẽ được tổ chức tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 10 năm 2013. Hội chất lượng TP. HCM (VQAH) sẽ tổ chức cho quý hội viên  và các trường học, công ty, doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành quan […]