Trang thông tin hoạt động của hội cung cấp cho bạn thông tin về nhũng hoạt động đã và sẽ diễn ra của hội.

Thông báo của hội

Thông báo thay đổi trụ sở làm việc và con dấu của Viện kiểm định và phát triển chất lượng

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 5 năm 2014   Thông báo thay đổi trụ sở làm việc và con dấu của Viện kiểm định và phát triển chất lượng   Viện kiểm định và phát triển chất lượng, tên tiếng Anh “Institute for Quality Assessment & Development”, tên viết tắt là IQAD. Giấy […]

Thông báo của hội

Thông báo thay đổi trụ sở làm việc và con dấu của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 5 năm 2014 Thông báo thay đổi trụ sở làm việc và con dấu của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh        Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh “Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City”, tên viết tắt […]

Thông báo của hội

Thông báo hạn cuối nộp bài Fullpaper ANQ Congress 2014 Singapore: 24-5-2014

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2014 THÔNG BÁO HẠN CUỐI NỘP BÀI FULLPAPER ANQ Congress 2014 Singapore Hội chất lượng TP. HCM xin thông báo gia hạn lần cuối thời gian nộp bài viết toàn văn (Fullpaper) và phiếu đăng ký tham dự hôi nghị (Registration Form): 24-5-2014. Bài xin gửi về Hội chất […]

Thông báo của hội

Thông báo thay đổi trụ sở làm việc Viện kiểm định và phát triển chất lượng

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 5 năm 2014   Thông báo thay đổi trụ sở làm việc Viện kiểm định và phát triển chất lượng Viện kiểm định và phát triển chất lượng, tên tiếng Anh “Institute for Quality Assessment & Development”, tên viết tắt là IQAD. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt […]

Thông báo của hội

Thông báo hạn cuối nộp bài abstract ANQ Congress 2014 Singapore: 29-3-2014

TP.HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2014 THÔNG BÁO HẠN CUỐI NỘP BÀI ABSTRACT: 29-3-2014 ANQ Congress 2014 Singapore ANQ đã Thông báo gia hạn lần cuối (Final extension of deadlines for submission of abstracts for ANQ Congress 2014) thời gian nộp abstract đến ngày 31-3-2014 do yêu cầu của nhiều quốc gia chưa gửi […]

Thông báo của hội

Thông báo gia hạn lần cuối nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore

TP.HCM, ngày 08 tháng 3 năm 2014   THÔNG BÁO GIA HẠN LẦN CUỐI NỘP BÀI ABSTRACT ANQ Congress 2014 Singapore ANQ vừa gửi Thông báo gia hạn lần cuối (Final extension of deadlines for submission of abstracts for ANQ Congress 2014) thời gian nộp abstract đến ngày 31-3-2014 do yêu cầu của nhiều quốc […]

Thông báo của hội

Thông báo các tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore

THÔNG BÁO V/v các tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore (Tính đến ngày 02-3-2014) Kính gửi Quý tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore, Hội chất lượng TP.HCM đã tiếp nhận tổng cộng 14 tóm tắt (Abstract và Abstract Submission Form) của 25 tác giả và […]

Thông báo của hội

Gia hạn thời gian nộp bài tóm tắt (Abstract) Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 (ANQ Congress Singapore 2014)

THÔNG BÁO   V/v:  Gia hạn thời gian nộp bài tóm tắt (Abstract) Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 (ANQ Congress Singapore 2014) Kính gửi:  Quý Hội viên Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh                   Quý doanh nghiệp, cơ quan, trường học và […]